Program campu MINI

Tréninkové skupiny MINI (předběžně 10 hráčů a hráček ve skupině) bude trénovat odděleně od starších a zkušenějších kemperů.

Na každém tréninku budou min. 2 trenéři.

Denní program:
Dopolední tréninková jednotka trvá 90 minut a bude věnována individuálním činnostem jednotlivce, rozvoji rychlosti, obratnosti a síly. 

Odpolední tréninková jednotka je rovněž 90 minutová. Zaměříme ji na základní herní spolupráce 2-3 hráčů na hřišti. Modelové herní situace jak v obranných, tak i v útočných kombinacích.
Večerní trénink bude věnován hře 3:3 a 5:5.

Každý den budou hráči a hráčky seznámeni s různými tzv. kompenzačními cviky.

Tréninkovými jednotkami se budou prolínat různé soutěže.